Proč jsme vznikli a něco o nás

Spoluprací se získá víc

Neměl by se architekt, návrhář zajímat o práci stavaře či řemeslníka dříve, než se klient ztotožní naplno s jeho prací a není pak ochoten udělat kompromis?
Neměli bychom se pokusit zbourat bariéru mezi architekturou a čistou stavařinou?
Nemělo by jít o víc než jenom o pochopení a vzájemný respekt?
Nemělo by jít o rovnocennou tvůrčí spolupráci nad společným projektem od chvíle prvních úvah a skic?
Podobné úvahy se nám čím dál víc honily hlavou.
V tomhle ateliéru jsme prostě architektuře, urbanismu a designu zrušili škatulky. Pracujeme prostě spolu na jednom díle………….

„Architektura „sama o sobě“ neexistuje. Vždy má urbanistický nebo krajinářský kontext. Může být harmonická i kontrastní a určitě má také mezi těmito póly bezpočet nejroztodivnějších poloh, ale vždy je uživatelem nevyhnutelně hodnocena a vnímána ve vzájemné interakci s okolím. Je-li tomu tak, pak musí být v této interakci také od prvopočátku vytvářena.“
 

„Vzhled a pojetí interiéru i exteriéru stavby je obvykle nedílnou etapou realizace díla. To je zákon daný logickým řádem postupu výstavby. Musí se rodit, formovat, cizelovat společně se stavebními zákony už od první myšlenky. Někdy, z logiky věci, vyplývá vůdčí aktivita na straně jedné, jindy na straně druhé. Dohromady se pak vše prolíná mezi architekturou, urbanismem a designem. Považujeme za správné ignorovat uměle vytvořené hranice.

Filosofie vychází z přesvědčení, že architektonická tvorba musí:

  •  být symbiózou racionality a imaginace, neživých a živých prvků
  • vytvářet předpoklad pro kultivovaný životní styl a zdravé mezilidské vztahy
  • umět naslouchat lidem, kteří ji budou realizovat, užívat její výsledek, a kteří ji platí
  • zanechat alespoň malou stopu invence a umu naší generace pro budoucnost
  • neustále hledat

Oblast projektové přípravy zahrnuje veškeré konzultace od záměru – konceptu až po dohled nad realizací stavby.

Vladimíra Litworová

  • Absolventka VUT v Brně, stavební fakulta a fakulta podnikatelská.
  • Studium na stavební škole v Paříží – L´ESTP.
  • Design škola Praha – Dvouleté diplomové studium

Přestože mám vystudovanou stavební fakultu na VUT v Brně, část své profesní dráhy jsem věnovala marketingu a reklamě. Vedla jsem a pracovala na různých značkách, spolupracovala na designu obalů, reklamních kampaní a prodejních vizuálů a odtud již není daleko k designu samotnému. Následně se má profesní dráha stočila ke studiu interiérového designu a absolvovala jsem 2,5 leté diplomové studium na Design škole v Praze. To mě vedlo k založení vlastního ateliéru, který spojuje lidi, které baví jejich práce a chtějí ji dělat co nejlépe na špičkové úrovni.

Můj styl

Ve svých návrzích upřednostňuji jednoduchost a nadčasové zpracování, které zároveň nezapomíná na eleganci a funkčnost. Vždy respektuji prostor a jeho historii, kombinuji moderní prvky a zároveň používám tradiční ověřené materiály, které umí pěkně stárnout a uchovávají si svou eleganci v čase.

Naslouchám potřebám a přáním klienta / investora, mou prací je najít společně s Vámi ten správný výsledek, interiér, který Vás bude těšit a bavit vždy, když do něj vstoupíte a budete se v něm cítit dobře.

Jana Třeštíková

  • vystudovala VUT v Brně, stavební fakultu, kde také vyučovala obor pozemní stavby
  • soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí

Svou profesní dráhu věnuji stavebnictví a projektování. Během své kariéry jsem měla možnost pracovat na různých typech projektů. Spolupracovala jsem na rekonstrukci významných památek ČR jako je např. lednicko valtický soubor staveb, vila Tugendhatt, zámek Třebíč, oprava severního a východního křídla předhradí hradu Šternberk a na mnoha dalších, dále pak na novostavbách řady rodinných domů v Ostopovicích u Brna nebo na univerzitním Campusu v Brně.

Mezi mé záliby patří architektura, filozofie a historie, fotografie již zmizelých ulic a staveb. Skoro neexistující volný čas věnuji rodině, přátelům a poznávání zbytku světa.